Equip

Notaria De Blas - Equipo

EL NOSTRE EQUIP

L'equip de la Notaria de Blas l'integren tretze professionals, a més del Notari

RECEPCIÓ

Notaria de Blas - Equipo - Mª Ángeles Durán

Mª Ángeles Durán

OFICIALS

Notaria de Blas - Equipo - César Fernández

César Fernández

Notaria de Blas - Equipo - Jordi Santamaria i Arner

Jordi Santamaria i Arner

Notaria de Blas - Equipo - Montse llobet

Montse Llobet

Mercantil
Notaria de Blas - Equipo - Ágata Hurtado

Ágata Hurtado

Assistent a firma

DEPARTAMENT POST-SIGNATURA - CANCELACIONS I ESMENES

CÒPIES

PÒLISSES

COMPTABILITAT I ADMINISTRACIÓ

Notaria de Blas - Equipo - Rosario Rodríguez

Rosario Rodríguez