Equip

Notaria De Blas - Equipo

EL NOSTRE EQUIP

L'equip de la Notaria de Blas l'integren catorze professionals, a més del Notari

RECEPCIÓ

OFICIALS

DEPARTAMENT POST-SIGNATURA - CANCELACIONS I ESMENES

CÒPIES, PÒLISSES I ACTES

COMPTABILITAT I ADMINISTRACIÓ