Habitatges i Hipoteques

Notaria De Blas - Viviendas e Hipotecas

La compravenda és un contracte que té com a objecte l’intercanvi en la propietat dels béns, on una de les parts lliura un bé o dret i l’altra part li retribueix econòmicament. Aquests contractes poden ser de diversos tipus (uns bilaterals, altres consensuals) però en ells sempre s’estipulen unes obligacions tant per al venedor com per al comprador.

  • El venedor està en obligació de garantir al comprador la transmissió de la propietat i de conservar en perfecte estat el bé negociat fins al seu lliurament, entre d’altres.
  • El comprador ha de pagar el preu pactat a la compravenda, així com rebre correctament el bé adquirit.

A Notaria de Blas trobarà assessorament sobre aquest tipus d’intercanvis, així com de qualsevol tema relacionat amb instruments públics o escriptures públiques. Disposa d’un equip encarregat d’autenticar i legalitzar tots els processos de compravenda, que l’assessorarà en tot moment perquè sàpiga perfectament el que ha signat.

En realitzar préstecs hipotecaris es lliura al beneficiari una quantitat important de diners. En conseqüència, s’exigeix com a garantia de pagament un bé immoble perquè, en cas de no complir amb el que s’estableix, l’entitat financera passaria a ser la propietària de l’immoble.

Les hipoteques s’han de fer sota la supervisió d’un notari, donada la importància de les obligacions que es van a contraure. A Notaria de Blas trobarà un equip de professionals que l’ajudarà a preparar els documents especialitzats necessaris per demanar un préstec hipotecari i que el mantindrà informat de cada pas de l’procés.

Les subrogacions i renovacions són les opcions ideals per a millorar les condicions de pagament dels crèdits hipotecaris. A causa de les alces i baixes dels tipus d’interessos en l’economia actual, pot ser que es trobi que el seu contracte de préstec hipotecari conté un interès més alt que el d’altres entitats bancàries.

Una subrogació permet canviar la hipoteca a una altra entitat financera, aconseguint així disminuir el tipus d’interès i reduir les despeses d’hipoteca.

Una novació hipotecària suposa una renovació dels termes definits per la hipoteca amb el mateix banc on es va adquirir, el que no suposa un canvi de entitat financera.

A Notaria de Blas l’informarem i resoldrem els dubtes sobre cadascun dels processos legals de la hipoteca. Estudiarem el seu cas i li aconsellarem sobre els avantatges i desavantatges de les diferents contractacions.

Si necessita més informació sobre habitatges i hipoteques, pot contactar amb la notaria.