Testaments i herències

Notaria De Blas - Testamentos y Herencias

El Notari recomana fer testament per a evitar els trastorns que s’originen davant l’absència d’aquest.

Si necessita més informació sobre com fer testament, tipus de testament, testament obert, etc… a  Notaria de Blas podem assessorar-lo.

L’herència és un document públic mitjançant el qual els hereus accepten i es reparteixen els béns confirmi al testament. Tant l’acceptació de l’herència com el rebuig d’aquesta, han de realitzar-se davant notari o judicialment.

Si necessita més informació sobre testaments i herències, pot contactar amb la Notaria.