Pòlisses

Notaria De Blas - Pólizas

La pòlissa és un document mercantil que s’utilitza fonamentalment per als contractes bancaris i financers, com ara préstecs personals i línies de crèdit, entre altres.

El notari ha de revisar el contingut de la pòlissa i vetllar perquè es garanteixi la seguretat i legalitat del document.

A les pòlisses s’estableixen les obligacions i drets de cadascuna de les parts, en les quals habitualment una és una entitat financera, i amb freqüència són contractes d’adhesió, és a dir, que venen predeterminats pel banc o entitat de crèdit.

La funció del notari adquireix especial rellevància en aquest tipus de contractes, ja que ha d’assegurar-se que el client és conscient en tot moment del que va acordar amb el banc i que el seu consentiment és lliure.

Si necessita més informació sobre pòlisses, pot contactar amb la Notaria.