Nosaltres

Notaria De Blas - Nosotros

El Notari és un professional oficial especialista en dret que, en el seu caràcter d’assessor jurídic, intèrpret i configurador, és l’encarregat d’assessorar, informar i ajudar als ciutadans en els negocis que desitgen realitzar.

L’Estat delega i diposita en el notari la facultat d’autoritzar, conforme a la llei, els documents que intervé. Exerceix un control de legalitat i, per tant, desplega tota la seva eficàcia tant per a evitar que els plets es produeixin, com per a possibilitar la resolució i execució d’un procés judicial.

Amb l’actual problemàtica bancària i jurídica, és cada vegada més necessari acudir a un Notari de confiança que es preocupi dels problemes reals de la gent i els pugui assessorar i informar de tots els seus drets, alhora que vetlla per ells.

Notaria De Blas - Nosotros

BIOGRAFIA DEL NOTARI ANTONIO DÍEZ DE BLAS

Entre 1999 i 2004, Antonio Díez de Blas va cursar els estudis de Dret a la Universitat de Valladolid, obtenint la qualificació d’excel·lent CUM LAUDE i sent becat pel Ministeri d’Educació durant l’últim any de carrera per a realitzar treballs de recerca en el departament de Dret Mercantil.

De Blas va aprovar les oposicions en la convocatòria de 2008 i amb tan sols 26 anys va ser destinat a Fabero (província de Lleó) on va exercir com a notari fins a 2011, any en què es va traslladar a Barcelona. Després de quatre anys exercint en Dca Notaris, l’any 2015, va crear la seva pròpia notaria situada al número 39 de Passeig de Gràcia, Barcelona.

A més de la seva activitat com notari, Antonio Díez de Blas segueix vinculat a la docència a través de l’Acadèmia de Preparació d’Opositors a Notaries que el Col·legi de Notaris de Catalunya té a la disposició de qualsevol persona que vulgui preparar aquestes dures oposicions.

De Blas també imparteix alguna classe de Dret Civil Català a la Universitat de Barcelona sota la tutela del professor Carlos Villagrasa.

Antonio Díez De Blas | Notaria De Blas