Actes

Notaria De Blas - Actas

Les actes són documents que tenen per objecte autenticar, testimoniar, comprovar i fixar fets o situacions fàctiques. En aquest cas, el Notari és de vital importància perquè fa constar i dona fe de l’esdevingut durant una sessió, un sorteig, un congrés, assemblea, junta de socis d’una companyia, comunitat de veïns o qualsevol altre tipus de reunió, amb la finalitat de reflectir les decisions acordades en l’ordre del dia o les negociacions realitzades en cadascuna d’elles.

A Notaria de Blas realitzem diversos tipus d’actes, com ara:

  • Subhastes notarials.
  • Actes de sorteig.
  • Actes d’exhibició.
  • Actes de notificació i requeriment.
  • Actes de notorietat.
  • Actes de presència.

Consulti’ns i l’informarem dels efectes legals referents al contingut de cadascuna de les actes per a trobar la que més s’ajusti a les seves necessitats.

Els testimoniatges són la transcripció o fidel reproducció, total o parcial, d’un document original. És una compulsa autoritzada davant qualsevol autoritat o administració, on el notari dona fe de la seva correspondència amb l’original.

Les legitimacions, a destacar les legitimacions de signatures, són testimoniatges notarials a través dels que un Notari acredita la identitat, dades del signant i la data de la signatura d’un document, però sense assumir la responsabilitat ni donar fe del contingut del document.

Si necessita més informació sobre actes, contacti amb la Notaria.